Herstel aardbevingschades / NAM schades Froombosch

Door een aardbeving zijn er scheurvormen ontstaan in de woning. Wij zijn door de aannemer vervolgens ingeschakeld om deze aardbevingsschade te herstellen.

Eerst is de bovenlaag van de oude stuclaag gefreesd waardoor er een stabiele ondergrond ontstaat. Vervolgens zijn er door de aannemer wokkels in het metselwerk geplaatst volgens de as-methode. Bij een eventuele nieuwe aardbevingen versterken deze wokkels de muur. Aansluitend hebben wij pantsergaas en een nieuwe stuclaag aangebracht.

 Alle werkzaamheden zijn in goed overleg met de klant gepland waardoor de overlast tot een minimum beperkt gebleven is.